IV etap IV etap obraz

Opis / Zielonki- Krakowskie Przedmieście

Zrealizowana.